• Nieruchomości woj. Lubuskie

97 000 PLN (3 046 PLN/m²) ARCHIWALNA

Żagań, Tartakowa (Lubuskie)

Mieszkanie 1 pokojowe - kawalerka

 • Pokoje1
 • Łazienki1
 • Powierzchnia31.84m²
 • Rodzaj Mieszkanie - kawalerka
 • Cena 97 000 PLN
 • MiastoŻagań
 • Rok budowy-

Opis szczegółowy

BURMISTRZ MIASTA ŻAGAŃ OGŁASZA

PIERWSZY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY

na sprzedaż komunalnej nieruchomościNieruchomością wyznaczoną do sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 1, położony przy ul. Tartakowej 7, o powierzchni 31,84 m2, wraz z udziałem 274/1000 w częściach wspólnych budynku przy ul. Tartakowej 7 oraz nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 2035, dla której prowadzona jest księga wieczysta ZG1G/00053083/9, o powierzchni 0,1142 ha.Cena nieruchomości 97.000,00 zł i jest to cena wywoławcza

Wadium 9.700,00 zł.

Opis nieruchomości: Lokal mieszkalny położony na I kondygnacji (paterze) budynku mieszkalnego, dwurodzinnego, położonego przy ul. Tartakowej 7 w Żaganiu. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, wymaga remontu dachu i elewacji. Nieruchomość położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, terenów kolejowych, terenów leśnych oraz terenów wojskowych. Lokal wyposażony w instalacje elektryczną, wodną i kanalizacyjną. Istniejące instalacje wymagają remontu. Stan lokalu – do remontu kapitalnego. Podłogi drewniane, stolarka okienna - aluminiowa, tynki i sufity w stanie złym. W kuchni znajduje się trzon kuchenny. Nieruchomość położona jest w obszarze obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w jednostce oznaczonej symbolem M2- dopuszczającym zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.Nieruchomość wpisana w jest w księdze wieczystej ZG1G/00053083/9

Obciążenia i zobowiązania ciążące na nieruchomościach– Brak.

Termin zagospodarowania nieruchomości – Nie dotyczy.

Przetarg na w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2023 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta Żagań, ul. Jana Pawła II, pokój nr 4 (Pałacyk - sala konferencyjna).

Wadium w podanej powyżej wysokościach należy wnosić w kasie Urzędu Miasta Żagań lub na konto Bank Santander O/Żagań XXXXXXXXXXXXXX101' data-id='asset-15075725' title='Pokaż numer telefonu'>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX101 do dnia 19 kwietnia 2023 r.

Uwaga! Wadium powinno wpłynąć na konto w wyznaczonym terminie.

Wnioski o pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości można było składać do 20 stycznia 2023 r. Wnioski mogły składać osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami.

Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostały uczestnikom postępowania wadium zwraca się nie później niż przed upływem trzech dni od dnia przetargu. Należność ustalona w przetargu winna być wniesiona najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi w terminie do trzech miesięcy od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W razie uchybienia się ustalonego w przetargu nabywcy od zawarcia umowy notarialnej wadium nie będzie podlegać zwrotowi, a przetarg uważać się będzie za niebyły.

Osoby przystępujące do przetargu będące w związku małżeńskim zobowiązane są do przedłożenia na piśmie zgody małżonka na zakup nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku lub przedłożenia dokumentu potwierdzającego zniesienie wspólnoty majątkowej małżonków. Ponadto osoby uczestniczące w przetargu winny dysponować dowodem osobistym (swoim i małżonka), aktualny wypis z KRS lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej lub z innego właściwego rejestru, nr NIP (dotyczy osób prawnych), które będą niezbędne do wypełnienia oświadczeń.

Bliższe informacje: Urząd Miasta Żagań - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 1 (parter), Tel. XXXXXXXXX035, lub na stronie internetowej .Kontakt:
Urząd Miasta Żagań
tel: XXXXXXXXX035Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM (asaricrm.com)

Pokaż więcej

Szczegóły

 • Numer oferty w agencji: 9223/3186/OMS
 • Numer ogłoszenia w szybko.pl: 15075725
 • Liczba łazienek: 1
 • Liczba pokoi: 1

Mapa

Lubuskie, Żagań, Tartakowa
AMK Portal

AMK Portal

+48XXXXXX
Wysyłając zapytanie akceptuję regulamin serwisu oraz politykę RODO.