sprzedaż • dom • wolnostojący


lubuskie • Zielona Góra


1 703 000 PLN
393 375 €
344 675 £
445 615 $
  • 969
1 757 zł
406 €
356 £
460 $
za m²

11 pokoi i więcej • 1 łazienka • rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

65.417 Zielona Góra, ul. Licealna 9podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12.02.2019 r. o godz. 12:30 w budynku przy ul. Licealnej 9 w Zielonej Górze w Sali nr 205 (Aula) odbędzie się otwarcie ofert pisemnego przetargu nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w Zielonej Górze ul. Przylep-Solidarności 6 b.

1. Przedmiotem przetargu pisemnego nieograniczonego jest sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, o numerze ewidencyjnym 11/11 położonej w obrębie nr 0060 miasta Zielona Góra przy ul. Przylep-Solidarności 6 b, o łącznej powierzchni 4 257 m2, stanowiącej własność Uniwersytetu Zielonogórskiego z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Licealnej 9 dla której prowadzona jest księga wieczysta nr ZG1E/00057667/3.

2. Oferowana cena nie może być niższa niż: 1 703 000,00 zł (słownie: jeden milion siedemset trzy tysiące złotych 00/100).

3. Cena nieruchomości uzyskana w przetargu zostanie powiększona o podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.

4. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wpłacić na konto Uniwersytetu Zielonogórskiego w Banku Millenium S.A. 96 1160 2202 00000002 2613 5079 wadium w wysokości 85 150,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych, 00/100).

Wadium musi znaleźć się na wskazanym koncie najpóźniej w dniu 08.02.2019 r.

W celu zapoznania się ze stanem formalno-prawnym przedmiotu przetargu oraz w celu obejrzenia nieruchomości należy kontaktować się z osobą upoważnioną do kontaktów: Pani Aneta Klorek, tel. 609 797 757.Pełny tekst dokumentacji przetargowej, opublikowany jest na stronie internetowej Uniwersytetu Zielonogórskiego http://www.adm.uz.zgora.pl/przetargi/ zakładka: Zbycie nieruchomości.Kontakt:
Uniwersytet Zielonogórski
tel: 609 797 757

  • powierzchnia: 969 m2
  • powierzchnia działki: 4257 m2
  • piętro: parter
  • liczba pięter w budynku: 1 piętrowy
  • liczba pokoi: 11 pokoi i więcej
  • liczba łazienek: 1 łazienka

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek