Lokal usługowy sprzedam 6226 metry kwadratowe

sprzedaż • lokal komercyjny • lokal usługowy


lubuskie • Słubice • Transportowa 8


8 043 000 PLN
1 864 265 €
1 634 830 £
2 150 244 $
  • 6 226
1 292 zł
299 €
263 £
345 $
za m²

1 łazienka • rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

yndyk masy upadłości spółki Euro-Hurt sp. z o. o. w upadłości ogłasza

I przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej wchodzącej w skład masy upadłości „Euro-Hurt” sp. z o. o. w upadłości położonej przy ul. Transportowej 8 w Słubicach, woj. lubuskie.

Przetarg odbędzie się 15 czerwca 2018 r. g. 10.00 w siedzibie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. ul. Chopina 52 bl. 15 sala 5.

1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Nr ewidencyjny działki:70/15

Powierzchnia działki:1,7487 ha

Obręb:3, M. Słubice

Księga Wieczysta nr:GW1S/00032373/3

Adres:ul. Transportowa 8, 69-100 Słubice

2. Opis nieruchomości:

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę gruntu nr 70/15 o pow. 1,7487 ha z obrębu 0003 Słubice, położona w Słubicach przy ul. Transportowej 8, w strefie peryferyjnej zainwestowania miasta, na obszarze zabudowy usługowej. Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa usługowa, magazynowa, przemysłowa, hotel, firmy spedycyjne, stacja paliw. W niedalekiej odległości znajduje się linia kolejowa Warszawa-Berlin gdzie m.in. zlokalizowany jest kompleks nr. 1 Podstrefy Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSSE). Nieruchomość położona jest w bliskości drogi krajowej Dk29 z bezpośrednim dojazdem drogą o nawierzchni asfaltowej (ok. 200m od drogi głównej). Ulica Transportowa stanowi fragment drogi krajowej nr 29; jest trasą obsługującą strefę przemysłową miasta Słubice, drogą łączącą Słubice z terenami KSSSE oraz stanowi drogę dojazdową (i zjazdową) do autostrady A2 Świecko-Warszawa (w odległości ok. 3 km). Działka 70/15 zabudowana jest halą magazynową z częścią biurowo-socjalną. Budynek jest wolnostojący, częściowo podpiwniczony; w części magazynowej - jednokondygnacyjny, w części biurowo-socjalnej - dwukondygnacyjny. Budynek wykonany jest w technologii przemysłowej.

Dane techniczne budynku:

Powierzchnia użytkowa: 6.226,0 m2

Powierzchnia zabudowy: 5.316,0 m2

Kubatura:37,212,0 m3

Wymiary hali LxBxH:49m x 108,5m x 7,5m

Nieruchomość nie jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Słubice zatwierdzonym uchwałą LIV/430/2014 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 12 czerwca 2014 r. - teren oznaczony jest symbolem P- tereny zabudowy produkcyjnej.

Na nieruchomości znajdują się ruchomości nieobjęte przetargiem, stanowiące własność PKO Leasing S.A. oraz Idea Getin Leasing S.A. Ich wykaz, wraz z ceną netto, znajduje się w regulaminie przetargu.

3. Cena wywoławcza nieruchomości: 8.043.000 zł (osiem milionów czterdzieści trzy tysiące 00/100 złotych) netto.

4. Warunkami udziału w przetargu są:

- wpłacenie wadium w wysokości 804.300 zł (osiemset cztery tysiące trzysta złotych) najpóźniej w dniu 14.06.2018r. - liczy się data wpływu środków na konto. Wadium winno być wniesione na rachunek Upadłej prowadzony przez Bank Zachodni WBK S.A. I Oddział w Szczecinie nr 29 1090 2268 00000001 3520 0191 o tytule przelewu „Wadium - Euro-Hurt sp. z o. o. w upadłości”.

- złożenie kompletnej oferty kupna przedmiotu sprzedaży w języku polskim w zapieczętowanej kopercie z napisem „I Przetarg - Euro-Hurt sp. z o. o. w upadłości” na ręce sędziego komisarza w siedzibie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. Wydział V Gospodarczy ul. Chopina 52 bl. 15 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.06.2018 r. godz. 10.00 - decyduje data wpływu. Pełny tekst regulaminu przetargu - w tym wymogi formalne oferty - oraz operat szacunkowy dostępne są w sekretariacie Sekcji Upadłościowej Wydziału V Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., ul. Chopina 52 bl. 15, p. 114, Tel. 95 7256834.

Szczegółowe informacje można uzyskać u syndyka pod numerem telefonu: + 48 603 601 567 lub drogą poczty elektronicznej
  • powierzchnia: 6226 m2
  • powierzchnia działki: 6226 m2
  • liczba pięter w budynku: budynek parterowy
  • liczba łazienek: 1 łazienka

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek