sprzedaż • działka • budowlana


lubuskie • Ośno Lubuskie • Rzepińska


89 500 PLN
21 455 €
18 958 £
26 293 $
  • 1 933
46 zł
11 €
10 £
14 $
za m²

rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

Zarząd Powiatu Słubickiego
ogłasza
drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
niezabudowanych, położonych w Ośnie Lubuskim przy ul. Rzepińskiej

(tabela w zdjęciach)

Do ceny sprzedaży działki doliczony zostanie podatek VAT w stawce 23%.

Termin poprzedniego przetargu: 27.12.2017 r.

1. Plan zagospodarowania przestrzennego nie obowiązuje.

Zgodnie z decyzją nr 9/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Ośno Lubuskie z dnia 27 marca 2013 r., znak: BP.6730.62.2012 o warunkach zabudowy teren przeznaczony jest dla inwestycji polegającej na budowie dziewięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych na wydzielonych działkach powstałych w obrębie działki ewidencyjnej nr 774.

2. Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi.

3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie gotówką wadium na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Słubicach nr 15 8369 0008 00637248 2000 0100 w Banku Spółdzielczym O/Słubice, nie później niż 3 dni przed przetargiem. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia aktu notarialnego. Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca.

4. Przetarg odbędzie się 13 lutego 2018 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach ul. Piłsudskiego 20. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna się okazać stosownymi pełnomocnictwami.


Dodatkowych informacji o nieruchomościach będących przedmiotem przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Słubicach, pokój nr 202, 201 lub pod nr tel. 95-759 20 39, 95-759 20 40.


Słubice, 2018-01-12Kontakt:
Starostwo Powiatowe w Słubicach
tel: 95-7592039

  • powierzchnia: 1933 m2
  • powierzchnia działki: 1933 m2

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek