sprzedaż • lokal komercyjny • lokal usługowy


lubuskie • Nowa Sól • W. Witosa


4 559 500 PLN
1 056 565 €
933 475 £
1 198 778 $
  • 3 571
1 277 zł
296 €
261 £
336 $
za m²

1 pomieszczenie • rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

ZARZĄD POWIATU NOWOSOLSKIEGO

ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, będącej własnością Powiatu NowosolskiegoNr działki: 440/3 o pow. 0,4089 ha, wraz z udziałem 3/5 w działce 440/2 o pow. 0,0438 ha.

Opis i położenie: Nieruchomość położona przy ul. Witosa 27 w Nowej Soli, zabudowana budynkami użyteczności publicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, położona jest na obrzeżach śródmiejskiej części miasta Nowa Sól, w przeważającej części znajduje się na terenie ochrony konserwatorskiej A.
Na działce 440/3 usytuowany jest I i IV - kondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony budynek użyteczności publicznej, murowany, wykonany w technologii tradycyjnej, o całkowitej powierzchni użytkowej - 3571,78 m kw oraz budynek garażowo - gospodarczy, I - kondygnacyjny, niepodpiwniczony, o powierzchni użytkowej - 102,77 m².
Na działce 440/2 znajduje się I - kondygnacyjny, podpiwniczony, murowany budynek gospodarczy, o całkowitej powierzchni użytkowej 70,20 m². W budynku, wydzielonym po ścianach z budynku użyteczności publicznej, położonym na sąsiedniej działce znajduje się kotłownia, która obsługuje wszystkie budynki będące w trwałym zarządzie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk”, który to trwały zarząd wygaśnie z dniem 31.03.2019 r. .
Budynki znajdujące się na nieruchomości zostały w roku 2005 objęte termomodernizacją.

KW: ZG1N/00006060/5

Cena nieruchomości: 4.559.500,00 zł

Wadium: 455.950,00 złWartość nieruchomości zawiera w sobie wartość udziału w działce 440/2, która ze względu na przeznaczenie związana jest z działkami 440/1 i 440/3. Udział w działce 440/2 jest zależny od powierzchni użytkowych budynków położnych na działce 440/3 i wynosi odpowiednio 3/5.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej nr LVI/427/14 z dnia 28 marca 2014r., obszar na którym zlokalizowana jest nieruchomość stanowi teren usług (U 2.8).

W/w nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi osób trzecich oraz nie są przedmiotem zobowiązań. W związku z faktem, iż ustanowiony na nieruchomości trwały zarząd wygaśnie z dniem 31.03.2019 r., wydanie nieruchomości nabywcy możliwe będzie z dniem 01.04.2019 r.

Zgodnie z arty. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 62 z pózn. zm.), sprzedaż nieruchomości zabudowanych jest zwolniona z podatku VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 grudnia 2018 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowej Soli przy ul. Moniuszki 3, w budynku Ratusza, pokój nr 201.

Wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej, winno być wniesione, w pieniądzu, do dnia 20.12.2018 r. (data wpływu na konto), na konto Starostwa Powiatowego w Nowej Soli Getin Noble Bank S.A. w Katowicach

Nr: 68 1560 0013 20040601 1000 0015

Wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni po odwołaniu lub rozstrzygnięciu przetargu, a uczestnikowi, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.Wszelkich informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Nowej Soli przy ul. Moniuszki 3, pokój 203 lub tel. 68 458 68 79. Ogłoszenie zamieszczone jest w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.powiat-nowosolski.pl oraz w prasie.Kontakt:
Starostwo Powiatowe w Nowej Soli
tel: 68 458 68 79

  • powierzchnia: 3571 m2
  • powierzchnia działki: 4089 m2
  • piętro: parter
  • liczba pięter w budynku: budynek parterowy
  • liczba pokoi: 1 pomieszczenie

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek