sprzedaż • działka • budowlana


lubuskie • Krosno Odrzańskie


581 000 PLN
136 126 €
119 707 £
161 541 $
  • 24 765
23 zł
5 €
5 £
6 $
za m²

rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

OGŁOSZENIE

Burmistrz Krosna Odrzańskiego ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanej oznaczonej działką nr 1232/14, stanowiącej własność gminy Krosno Odrzańskie, położonej w Krośnie Odrzańskim przy ul. Newtona i Edisona.

I. Rodzaj nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona działką numer 1232/14 posiada nieregularny, wielokątny kształt. Powierzchnia terenu zróżnicowana (spadek terenu w kierunku południo-wschodnim), różnica poziomu około 9m. Obszar działki porośnięty wysoką trawą, chwastami oraz samosiejkami drzew liściastych bez wartości użytkowej. Nieruchomość nieogrodzona. Działka posiada dostęp do drogi, dojazd drogą asfaltową - ul. Edisona. W pobliżu nieruchomości przebiegają sieci: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna. Nieruchomość zlokalizowana w północno-wschodniej części miasta Krosno Odrzańskie w strefie peryferyjnej, w odległości około 1700 m od ścisłego centrum miasta.

Infrastrukturę techniczną niezbędną do funkcjonowania planowanego obiektu nabywca (inwestor) wykona we własnym zakresie i na własny koszt, w porozumieniu z odpowiednimi dysponentami urządzeń (projekt zagospodarowania terenu, poszczególne przyłącza infrastruktury technicznej związane z obsługą zabudowy oraz szczegółowe warunki przyłączenia nieruchomości do poszczególnych sieci należy uzgodnić z odpowiednimi dysponentami).

Nieruchomość 1232/14 posiada dostęp do drogi publicznej. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wyceniana działka położona jest na obszarze oznaczonym symbolem P - tereny przemysłu, składów i magazynów.

Nieruchomości wolne są od obciążeń i zobowiązań.

Nieruchomość ma urządzoną księgę wieczystą KW nr ZG1K/00027512/9 prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim.

II. Nabywca nieruchomości zobowiązuje się do zapoznania się przed przetargiem z istniejącym stanem prawnym, technicznym i faktycznym nabywanej nieruchomości.

III. Warunki dotyczące ceny, wadium i postąpienia:

Nr działki 1232/14

Powierzchnia
/m²/ 24 765

Cena wywoławcza
/zł/ 581 000,00

Wadium
/zł/ 60 000,00

Minimalne postąpienie /zł/ 6 000,00Kontakt:
Urząd Miasta Krosno Odrzańskie
tel: 68 4109 766

  • powierzchnia: 24765 m2
  • powierzchnia działki: 24765 m2

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek