sprzedaż • lokal komercyjny • lokal usługowy


lubuskie • Gorzów Wielkopolski • al. 11 Listopada


2 276 700 PLN
538 252 €
479 841 £
632 931 $
  • 5 704
399 zł
94 €
84 £
111 $
za m²

1 pomieszczenie • rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
w Gorzowie Wielkopolskim
Ryszard Król

ul. Warszawska 6/ 102, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 696033991, (95) 7224043 fax: 95 (722 4044)

e-mail:
www.gorzow3.komornik.org

Km 1950/09


OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wlkp. Ryszard Król tel. (95) 7224043 na podstawie art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że dnia 14-11-2017r. o godz. 09:00 w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim mającym siedzibę przy ul. Chopina 52/blok 10, w sali nr 227 odbędzie się

pierwsza licytacja

nieruchomości zapisanej w KW:GW1G/00048120/9 wraz z udziałem wynoszącym 1/2 części w nieruchomości zapisanej w KW:GW1G/00040986/1 stanowiącej drogę dojazdową do nieruchomości zapisanej w KW:GW1G/00048120/9

1. nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze: KW:GW1G/00048120/9

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w Gorzowie Wlkp. przy Al. 11-go Listopada i składa się z działki gruntu nr 1357 o powierzchni 19875,00m2 będącej w użytkowaniu wieczystym do 5.12.2089r. zabudowanej budynkami o charakterze komercyjnym stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności

Powierzchnia użytkowa budynków wynosi 7.726,86m2, w tym powierzchnia budynków możliwa do użytkowania w sposób komercyjny wynosi 5.704,00m2.

Ponadto na przedmiotowej nieruchomości znajdują się: drogi utwardzane, ogrodzenia, infrastruktura w tym basen p.poż, pozostałości po budynkach (mury z cegły, pozostałości budynków częściowo otynkowane, nadające się do rozbiórki).

Suma oszacowania w/w nieruchomości wynosi 3.035.600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2.276.700,00zł.

2. niewydzielonego udziału 1/2 w nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze: KW:GW1G/00040986/1

Przedmiotowa nieruchomość składa się z działki gruntu nr 1358 o powierzchni 831,00m2, będącej w użytkowaniu wieczystym do 5.12.2089r. i stanowi drogę dojazdową do nieruchomości objętej ksiegą wieczystą KW: GW1G/0048120/09.

W/w nieruchomość położona jest w Gorzowie Wlkp. przy Aleja 11-go Listopada

Suma oszacowania w/w nieruchomości wynosi 16.550,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 12.412,50zł.


Licytant przystępujący do przetargu powinien przed licytacją złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest:

303.560,00zł - nieruchomości objętej księgą wieczystą GW1G/00048120/9

1.655,00zł - udziału 1/2 w nieruchomości objętej księgą wieczystą GW1G/00040986/1

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo przelana na konto komornika: w Banku PKO BP. S.A. II O/Gorzów Wlkp. nr 26 1020 1967 00008102 0038 1350 przed licytacją.Kontakt:
Komornik Sądowy Ryszard Król
tel: (95) 722 40 43

  • powierzchnia: 5704 m2
  • powierzchnia działki: 19875 m2
  • piętro: 1 piętro
  • liczba pięter w budynku: 1 piętrowy
  • liczba pokoi: 1 pomieszczenie

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek