sprzedaż • lokal komercyjny • lokal usługowy


lubuskie • Gorzów Wielkopolski • Prądzyńskiego 31


194 900 PLN
45 676 €
40 661 £
51 189 $
  • 77
2 531 zł
593 €
528 £
665 $
za m²

1 łazienka • rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

Syndyk masy upadłości ogłasza I (pierwszy) przetarg pisemny, nieograniczony, ofertowy na sprzedaż udziału w prawie własności nieruchomości lokalowych wchodzących w skład masy upadłości dłużnika Wojciecha Daniłowskiego w sposób określony w regulaminie przetargu

1. Przedmiotem sprzedaży jest udział w ½ części w prawie własności w trzech niżej wskazanych nieruchomościach lokalowych położonych w Gorzowie Wlkp.:

a) przy ul. Prądzyńskiego nr lokalu 31/ D15 - powierzchnia całego lokalu użytkowego 50,84m2, dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr GW1G/00101274/3 - za cenę 62.650 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych),

b) przy ul. Prądzyńskiego nr lokalu 31/E16 - powierzchnia całego lokalu użytkowego 51,59 m2, dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr GW1G/00101275/0- za cenę 63.500 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych),

c) przy ul. Prądzyńskiego nr lokalu 31/ C14 - powierzchnia całego lokalu użytkowego 53,13m2, dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr GW1G/00101273/6 - za cenę 68.750 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych),

2. Cena wywoławcza za opisane składniki majątkowe wynosi kwotę 194.900 zł (sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset złotych). Do ceny wywoławczej może zostać doliczony właściwy podatek VAT, ustalony zgodnie z obowiązującymi przepisami, który stanowić będzie dodatkowy składnik ceny.

3. Miejscem przeprowadzenia przetargu jest siedziba Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., Wydział V Gospodarczy ul. Chopina 52 blok 15, sala nr 3.

4. Termin przetargu ustala się na dzień 21.05.2019r, godz. 13.00

5. Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest:

a) złożenie kompletnej oferty kupna przedmiotu sprzedaży w języku polskim w zapieczętowanej kopercie z napisem "I Przetarg Wojciech Daniłowski" na ręce Sędziego-komisarza w siedzibie Sądu Rejonowego Wydziału V Gospodarczego w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Chopina 52 blok 15 pokój 118 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.05.2019r. godz. 12:00 - decyduje data wpływu.

b) wpłacenie wadium w wysokości 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) na rachunek bankowy upadłego prowadzony w Santander Bank Polska S.A. nr rachunku: Wojciech Daniłowski w upadłości, nr rachunku: 59 1090 1900 00000001 3630 7412 z dopiskiem: "Wadium - I Przetarg Wojciech Daniłowski" najpóźniej w dniu 20.05.2019r. - decyduje data wpływu środków na ww. rachunek.
6. Pełny tekst regulaminu przetargu dostępny jest w sekretariacie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. V Wydział Gospodarczy, SekcjaUpadłościowo-Układowa, ul. Chopina 52, blok 15, szczegółowych informacji można uzyskać pod nr tel. 603833793.
  • powierzchnia: 77 m2
  • powierzchnia działki: 77 m2
  • liczba pięter w budynku: budynek parterowy
  • liczba łazienek: 1 łazienka

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek