sprzedaż • mieszkanie


lubuskie • Gorzów Wielkopolski • Piotra Wawrzyniaka


66 200 PLN
15 869 €
14 023 £
19 448 $
  • 60
1 103 zł
264 €
234 £
324 $
za m²

2 pokoje • 1 łazienka • rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
w Gorzowie Wielkopolskim
Ryszard Król

ul. Warszawska 6/ 102, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 696033991, (95) 7224043 fax: 95 (7224044)

e-mail:
www.gorzow3.komornik..org

Km 1432/16

Gorzów Wlkp. dnia 16-11-2017r.

*0020002391081*


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW GW1G/00065166/8

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wlkp. Ryszard Król na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-01-2018r. o godz. 09:00 w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim mającym siedzibę przy ul. Chopina 52/blok 10, w sali nr 227 odbędzie się:

druga licytacja

lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość składającego się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc oraz skrytki o łącznej powierzchni użytkowej 60,70m2 położonego w Gorzowie Wlkp. przy ul.Wawrzyniaka 51A/8 na drugim piętrze w budynku wielorodzinnym, wybudowanym w technologii tradycyjnej w latach przedwojennych.

Do lokalu przynależy pomieszczenie piwniczne oznaczone numerem 8 o powierzchni 13,00m2

Z własnością lokalu związany jest udział udział 124/1000 w częściach wspólnych budynku oraz w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu objętej księgą wieczystą KW 64823

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą oznaczoną KW: GW1G/00065166/8

Właścicielem w/w nieruchomości w udziale 1/1 jest Dawid Guzdai

Suma oszacowania wynosi 99.300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 66.200,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9.930,00zł dzień przed licytacją.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo uiszczona na konto komornika w banku PKO BP SA II O/Gorzów Wlkp. nr 26102019670000810200381350 dzień przed licytacją.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.12:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Chopina 52/blok 10 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Ryszard KrólKontakt:
Komornik Sądowy Ryszard Król
tel: (95) 722 40 43

  • powierzchnia: 60 m2
  • piętro: 2 piętro
  • liczba pięter w budynku: 2 piętrowy
  • liczba pokoi: 2 pokoje
  • liczba łazienek: 1 łazienka

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek