Sprzedam lokal Gorzów Wielkopolski

sprzedaż • lokal komercyjny • lokal usługowy


lubuskie • Gorzów Wielkopolski • Borowskiego


198 750 PLN
46 068 €
40 398 £
53 135 $
  • 91
2 184 zł
506 €
444 £
584 $
za m²

1 łazienka • rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

Syndyk masy upadłości ogłasza I (pierwszy) przetarg pisemny, ofertowy, nieograniczony na sprzedaż prawa własności lokalu użytkowego- nieruchomości lokalowej numer lokalu 2 w budynku mieszkalnym numer 25 położonej przy ul. Borowskiego w Gorzowie Wlkp., dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. prowadzi księgę wieczystą o nr GW1G/00025686/7

1.Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności lokalu użytkowego- nieruchomości lokalowej numer lokalu 2 w budynku mieszkalnym numer 25 położonej przy ul. Borowskiego w Gorzowie Wlkp., dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. prowadzi księgę wieczystą o nr GW1G/00025686/7, za cenę i na warunkach określonych w regulaminie przetargu.
2.Cena wywoławcza za opisany składnik majątkowy wynosi 198.750 zł (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych ).
3.Do ceny wywoławczej może zostać doliczony właściwy podatek VAT, ustalony zgodnie z obowiązującymi przepisami, który stanowić będzie dodatkowy składnik ceny.
4.Miejscem przeprowadzenia przetargu jest Sąd Rejonowy Wydział V Gospodarczy w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Chopina 52.
5. Termin przetargu ustala się na dzień 6 czerwca 2018 r., godz. 9:00.
6. Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest:
a) złożenie kompletnej oferty kupna przedmiotu sprzedaży w języku polskim w zapieczętowanej kopercie z napisem "Przetarg Paweł Bączkowski w upadłości sygn. akt V GUp 26/16 na sprzedaż prawa własności nieruchomości w Gorzowie Wlkp. przy ul. Borowskiego 25/2 KW nr GW1G/00025686/7 NIE OTWIERAĆ" w siedzibie Sądu Rejonowego Wydziału X Gospodarczego w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Chopina 52 blok 15 pokój 114 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 czerwca 2018r. - decyduje data wpływu.
b) wpłacenie wadium w wysokości 19.875 zł (dziewiętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć złotych) na rachunek bankowy Upadłego prowadzony w Banku BZWBK nr rachunku 14 1090 1623 00000001 3596 2325 z dopiskiem: "Wadium - lokal przy ul. Borowskiego 25/2 w Gorzowie Wlkp.” najpóźniej w dniu 5 czerwca 2018r. - decyduje data wpływu środków na ww. rachunek.
7. Pełny tekst regulaminu przetargu dostępny jest w sekretariacie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowo-Układowa, ul. Chopina 52, blok 15 pokój 114. Informacje o przetargu można uzyskać kontaktując się z sekretariatem Sądu 95 7256834 bądź syndykiem nr tel. 506-677-351 lub za pośrednictwem poczty e-mail:
  • powierzchnia: 91 m2
  • powierzchnia działki: 91 m2
  • liczba pięter w budynku: budynek parterowy
  • liczba łazienek: 1 łazienka

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek