komercyjny lokal Gorzów Wielkopolski na sprzedaż

sprzedaż • lokal komercyjny • lokal usługowy


lubuskie • Gorzów Wielkopolski • Borowskiego


178 875 PLN
41 685 €
36 809 £
47 363 $
  • 91
1 966 zł
458 €
405 £
521 $
za m²

1 łazienka • rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

Syndyk masy upadłości ogłasza II (drugi) przetarg pisemny, ofertowy, nieograniczony na sprzedaż prawa własności lokalu użytkowego- nieruchomości lokalowej numer lokalu 2 w budynku mieszkalnym numer 25 położonej przy ul. Borowskiego w Gorzowie Wlkp., dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. prowadzi księgę wieczystą o nr GW1G/00025686/7

1.Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności lokalu użytkowego- nieruchomości lokalowej numer lokalu 2 w budynku mieszkalnym numer 25 położonej przy ul. Borowskiego w Gorzowie Wlkp., dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. prowadzi księgę wieczystą o nr GW1G/00025686/7, za cenę i na warunkach określonych w regulaminie przetargu.
2.Cena wywoławcza za opisany składnik majątkowy wynosi 178.875 zł (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć złotych ).
3.Do ceny wywoławczej może zostać doliczony właściwy podatek VAT, ustalony zgodnie z obowiązującymi przepisami, który stanowić będzie dodatkowy składnik ceny.
4.Miejscem przeprowadzenia przetargu jest Sąd Rejonowy Wydział V Gospodarczy w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Chopina 52.
5. Termin przetargu ustala się na dzień 8 sierpnia 2018 r., godz. 9:00.
6. Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest:
a) złożenie kompletnej oferty kupna przedmiotu sprzedaży w języku polskim w zapieczętowanej kopercie z napisem "Przetarg Paweł Bączkowski w upadłości sygn. akt V GUp 26/16 na sprzedaż prawa własności nieruchomości w Gorzowie Wlkp. przy ul. Borowskiego 25/2 KW nr GW1G/00025686/7 NIE OTWIERAĆ" w siedzibie Sądu Rejonowego Wydziału X Gospodarczego w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Chopina 52 blok 15 pokój 114 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 sierpnia 2018r. - decyduje data wpływu.
b) wpłacenie wadium w wysokości 17.887,50 zł (siedemnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem złotych 50/100) na rachunek bankowy Upadłego prowadzony w Banku BZWBK nr rachunku 14 1090 1623 00000001 3596 2325 z dopiskiem: "Wadium - lokal przy ul. Borowskiego 25/2 w Gorzowie Wlkp.” najpóźniej w dniu 5 czerwca 2018r. - decyduje data wpływu środków na ww. rachunek.
7. Pełny tekst regulaminu przetargu dostępny jest w sekretariacie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowo-Układowa, ul. Chopina 52, blok 15 pokój 114. Informacje o przetargu można uzyskać kontaktując się z sekretariatem Sądu 95 7256834 bądź syndykiem nr tel. 506-677-351 lub za pośrednictwem poczty e-mail:

  • powierzchnia: 91 m2
  • powierzchnia działki: 91 m2
  • liczba pięter w budynku: budynek parterowy
  • liczba łazienek: 1 łazienka

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek